Jag vill också skriva en bok!

Bokdrömmar håller några seminarier per år om hur vägen till en bok går till. Är du intresserad av att få information om nästa tillfälle, så maila in kontaktuppgifter, så skickas information om datum och anmälan i god tid innan.

Intresseanmälan
Om kursen