Kontakt

Kontakt: info@bokdrommar.se

Har du några funderingar så lämna ditt namn och telefonnummer så blir du uppringd. Det går naturligtvis lika bra att skicka in dina frågor, så får du svar snarast möjligt. Det kan vara bra att stämma av innan att tid finns att hjälpa dig.

Väl mött
Pernilla Nylander

Bokdrömmar stödjer Berättarministeriet genom ideellt arbete.

Berättarministeriets verksamhet vänder sig till barn och unga mellan 8-18 år i områden med hög arbetslöshet. Det är ett samverkansprojekt mellan kommun, näringsliv och den ideella sektorn.

Berättarministeriet utgörs av volontärer som på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirerar barn och unga att erövra det skrivna språket.