Lektörsutlåtande - Roman

Lektörsutlåtande innebär att jag läser din text från början till slut och du får därefter ett professionellt utlåtande av helheten.

En lektör läser ett manus och bedömer kvaliteten på både språk och berättarteknikens olika delar. Jag tittar till exempel på tema, disposition, språkhantering, karaktärsbeskrivningar och miljöbeskrivningar.

Du får tips och råd om vad som är bra och vad som kan utvecklas. Det brukar också utmynna i ett antal frågor till författaren att besvara för sig själv som ett led i att utveckla texten. Du får ett sammantaget skriftligt utlåtande och tips på vad du kan jobba med för att förbättra ditt manuskript och ditt skrivande.

Varför ska jag köpa en lektörsläsning?

Många skickar sitt manus till förlag och chansar på att det ska gå vägen. Andra skickar ofärdigt material och hoppas på att förlaget ska ge den hoppfulla goda tips och råd för att komma vidare med sin text. Som egen förläggare fick jag ofta långa brev från författare som bad om hjälp. Dessvärre har man inte den tiden. Nu var jag endast ett litet förlag, men de större kan få in flera hundra manus att ta ställning till. Då måste man sålla rejält, och vill att manus som skickas in ska vara snyggt och prydligt, och väl genomarbetat.

Låt därför andra läsa och kommentera texten innan du skickar in till förlag för att öka dina chanser betydligt. Be snälla vänner du litar på, men för att slippa ett kompisutlåtande så ta även professionell hjälp från någon som är objektiv och kan hantverket.

Hur går det till?

Kontakta mig via e-post innan du skickar in ditt manus för att få bekräftat att det finns tid. Ibland kan väntetid förekomma.

Ditt manus ska vara i Word och texten 12pt Times New Roman, dubbelt radavstånd med sidnumreringar. Jag tar endast emot manus per e-post.

Pris

4800 kr plus moms

Max 300 A4-sidor av samma bok – därefter tillkommer 500 kronor per hundra sidor