Organisation

Organisation

Bokdrömmar hjälper företag, organisationer, stiftelser och myndigheter med

  • Kommunikativa uppdrag
  • Intervjuer
  • Texter
  • Kodning

Exempel på uppdrag

  • Intervjuer till projektdokumentation
  • Intervjuer till myndighetsrapporter
  • Konferensreferat
  • Nyhetsbrev