Skrivcoaching 30 sidor

Skicka in ditt manus i ett tidigt skede vid roman-skrivande. Stanna upp, få ett omfattande skriftligt utlåtande, övningar och frågor. Fundera och utveckla sedan för en bra grund redan från start.

Skrivcoaching 20 sidor

Skicka in ditt manus i ett ännu tidigare skede när du börjat skriva din roman. Du får även här ett omfattande skriftligt utlåtande, övningar och frågor för att bygga en stabil grund och utveckla vidare.

Lektörsutlåtande

Du får ett professionellt lektörsutlåtande av helheten på hela din text. Kvaliteten på både språk bedöms samt berättarteknikens olika delar. Till exempel tema, disposition, språkhantering, karaktärsbeskrivningar och miljöbeskrivningar.

Korrekturläsning

Jag erbjuder korrekturläsning utav din text.

Skrivcoach-samtal 30 min

30 minuters samtal där jag coachar dig i ditt skrivande. Vägleder och peppar dig i det du behöver hjälp med, eller så diskuterar vi tillsammans för att klargöra vad som behövs göras vidare.

CV/brev-feedback

Jag ger dig feedback på ansökningshandlingar. Det är lätt att bli hemmablind för sin egen text och det kan vara svårt att veta vad man ska lyfta fram. Jag hjälper dig att sticka ut bland alla andra sökande.
sincerely-media-_-hjiem5TqI-unsplash

Kurser

Fackbok - steg för steg

Denna kurs hjälper dig att lägga grunden till din bok. Du får stegvisa frågeställningar och övningar som tar dig framåt och slutligen har du en solid grund att stå på för att skriva klart boken på egen hand.

Författarkurs grund

Lär dig mer om romanbyggande. Detta är en klassisk gammal ”brev-kurs” där du totalt under kursens gång kommer att få 8 st mail totalt. De skickas löpande med lektioner och övningar. Du väljer mellan vanlig och webbkurs.

Vet du redan vilket paket som är rätt för dig?